Wednesday, November 18, 2009

Oduu fincila diddaa garbummaaAdelaide marsaa kana irrattis bahee jira.
http://www.oromoliberationfront.org/

Tuesday, November 17, 2009


Ayyaana FDG 2009 Adelaide South AustraliaMonday, November 16, 2009

FDG Adelaide


(Madda Oduu ABO/MOA/ Adelaide, South Australia, Sadaasa 17, 2009) Hawaasti Oromoo Awustiraaliyaa magaalaa Adelaide keessa jiraatan guyyaa Fincila Diddaa Garbummaa, Sadaasa 9, sirna oo’aan kabajatanii ooluun gabaasame.

Maddi Oduu ABO,MOAn, Adelaide irraa akka gabaasetti, hawaasti Oromoo magaalaa Adelaide keessa jiraatan kunneen ayyaana FDG kana kan kabajatan Dilabata darbe, Sadaasa 15, 2009 walitti dhufuudhaan ture.

Ayyaana yaadannoo waggaa 4ffaa FDG Oromiyaa kanarratti hawaasa Oromoo Awustaraaliyaa Kibbaatti gaafatamaan damee jaarmayaa Jaal Kadir Ibrahim, Fincilli Diddaa Gabrummaa Sadaasa 9, 2005 bifa haaraan eegale sochii jaarraa 16ffaa keessa Oromoon daga isaa bilisoomsachuuf finiinsaa ture wajjin kan wal fakkaatu ibsee jira.

Dhalli Oromoo garbummaa didan marti, bakkayyuu irraa ka’anii faajjii jaallan kaleessaa qabsoo irratti wareegaman kaasuun hawwii biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta’uu, bilisummaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu bakkaan gahuu; gaaffiilee mirgi dhala namaa fi dimokraasii akka kabajamu gaafachuu isaaniis JaalKadir yaadachiisee jira
Amma illee qabsoo keenya fininsuun ilmaan Oromoo sababa Oromoo tahan qofaaf mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman, namoota seeraan alatti ilmaan Oromoo hidhan, gidirsan, hiraarsanii fi ajjeessan murtii seeraaf akka dhiyaatan gaafachuun bakka jirru hundatti sochii FDG keenya jabeessuu qabna jedhee jira.
Ayyaana yaadannoo FDG kana irratti gaafatamaan Hawaasa Oromoo Awustaraaliyaa Kibbaa, Ob Ibiraahim M. Yuusuf, gama isaatiin dhaamsa dabarseen ummati Oromoo bakka jirutti tokkummaa isaa jabeeffatee gamtaan akka socho’u dhaamee jira. Miseensoti Hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa Kibbaa gama isaaniitinis, ayyaana kana irratti FDG bifa bilchaataa ta’een daran jabeessuuf waan danda’an maraan kan hojjatan ta’uu hubachiisanii jiru.
Daa’imman Oromoos ayyaana FDG kana irratti faaruu Alaabaa oromoo dhiyeessanii hawaasa Oromoo dhiibbaa sirna garboonfattootaan biyyaafi saba isaanii irraa dhiibamanii, Australia magaalaa Adelaide keessa qubatan waliin ayyaana FDG waggaa 4ffaa yaadatanii oolaniira.
Bal’ina isaa toora marsaa isaanii http://ocasa2020.blogspot.com/ irraa illaaluu dandeessu.

==========MOA===========

Guyyaa Gootummaa Dhaloota


Sadaasa 9, Guyyaa Gootummaa Dhalootaa Muldhise Ta’un Yaadatama!


Oromummaa; dafqaa, imimmaan, qabeenya, gidiraa, dhiigaa, lafee fi lubbuu jaallaniin ijaarame; tattaaffii gabroonfattooti tolchaniin sharafamuu hin dandahu!

Gootummaan Oromoo seenaan beekamaa dha. Oromoon baroota durii irraa kaasee goota fardaan lolee biyya isaa halagaa irraa tikfachaa ture ta’uus seenaan muldhisa. Dhalooti bara kanaas seenaa Sadaasa 9, 2005 irraatti hojjeteen diddaa isaa kan abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf socho’uun qaama gootummaa abbootii durii ta’uu muldhise. Yeroo seenaa gootummaa Oromoon jaarraa 16 ffaa keessatti raawwatee fi injifannoo bara sanatti galmaahe Oromoof bakka ol aanaa qaba. Oromoon bara gadaan wal ijaaree lafa isaa humnaan sarbame humnaan deebifachuuf socho’e keessatti ganna 72 ykn Gadaa 9 itti fudhate. Falmaa halagaa naannoo isaa jiran waliin godheen naannoo gaanfa Afrikaatti nagaa waaraa baroota dheeraaf(300 ol) buuse. Seenaa fi afuurri sochii dhaloota haaraa sadaasa 9, 2005 eegales seenaa goototi Oromoo Gadaan wal ijaaranii lafa fi mirga humnaan irraa sarbame humnaan deebifachuuf godhan waliin wal gituu baatus wal fakkaata.
Jaarraa 16ffan dura Oromoon akka wal ijaaree sochii lafa isaa deebifachuu godhuu fi sababni miidhaa halagaan irra gahaa ture ta’uu seenaan hima. Biyyaa fi qe’ee isaa irraa hamtuu rukutame. Roorroo hamaan irra gahe kana of irraa kaasuuf toftaan inni dhimma bahe Gadaan wal ijaaruu ture. Haala kanaan jaarraa kana keessa Oromoon Gadaan of ijaaree biyya isaa humnaan sarbame deebifachuuf tokkummaan socho’e. Falmaa gootummaa Gadaa 9 ykn waggaa 72 godhame keessatti wareegama qaalii baasee mirgaa fi lafa isaa harkatti galfate. Humna guddaa naanno gaanfa Afrikaa keessatti baroota dheeraa haga gadaan laafutti sabaatiinsa uumuun humna jabaa ture. Kun seenaa boonsaa abbootii keenya irraa baratame dha.
Dhalooti haaraan hardha lafa irra jiru gootummaa abbootii isaa irraa dhaaleen cunqursaa fi hacuccaa irra jiru of irraa darbuuf harka wal qabatee dide, kaabaa fi kibba, bahaa fi dhiya, gidduu galeessaa iyyee fi iyya walii dabarse, labsii ABO hordofuun walii birmatee ka’e. Falmaa kana keessattis wareega hedduu kan qabeenyaa, dafqaa, imimmaanii, gidiraa, dhiigaa, lafee fi lubbuu baase. Wareegi kunis Oromummaa tikse qabsoo Oromootti lubbuu horee jiraachise.
Sochiin kun gaaffii Oromoo kan mirgi abbaa biyyummaa, bilisummaa fi walabummaaf godhutti lubbuu hore, haaromse.

Fincilli Diddaa Gabrummaa Sadaasa 9, 2005 bifa haaraan eegale tures sochii jaarraa 16ffaa wajjin wal fakkaata. Oromoon bakka jiruu irraa ka’ee faajjii jaallan kaleessaa qabsoo irratti wareegaman kaasuun hawwii biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta’uu, bilisummaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu bakkaan gahuu; gaaffiilee mirgi dhala namaa fi dimokraasii akka kabajamu kaasan. Ilmaan Oromoo sababa Oromoo tahan qofaaf mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman, namoota seeraan alatti ilmaan Oromoo hidhan, gidirsan, hiraarsanii fi ajjeessan murtii seeraaf akka dhiyaatan gaafachuun bakka jiruu hundatti Oromoon FDG deemsise. Sochiin kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yaadatamaa jiraata.

Akkuma jaarraa 16ffaa keessa Oromoon Gadan of ijaaree sochii godhe ammas kallacha dhaaba isaa ABO jalatti ijaaramee, waamicha dhaaba isaa hordofee FDG geggeesse. Wareegamni itti bahes gatii malee hin hafne. FDG kunis gaaffii fi rakkoo ummata Oromoo keessaa fi alatti beeksise. Fincilani diiddaa mormii muldhisuun wareegama bilisummaan gaafattu baasuun kabajaan namummaa fi mirgi abbaa biyyummaa deebifachuun barbachisaa ta’uu sochii kanaan mirkanaawee.
Sadaasa 9, 2005 kan ummatni Oromoo qabsoo bilisummaa isaa keessatti sochii godhe keessatti qabsoo isaa boqonnaa haaraatti tarkaanfachiise. Oromoon hammeenya diinni irraan gahuuf osoo hin jilbeenfatin sochii isaa guutummaa Oromootti geggeessatti gootummaan gaggeesse. Diinnis haala dhalate kanaan rifachuun shira dhaaba keessaa fi alaan; hawaasa Oromoo keessa seenuu fi ololuun Oromoo abdii kutachiisanii qabsoo isaa irraa duubatti deebisuuf tattaaffii guddaa godhan. Kanaaf guyyaa kanaa guyyaa tokkummaan Oromummaa dhiiga jaallaniin tikfamu ta’uu walii dhaamaa akka armaan gadiitti Oromoon bakka jirutti akka yaadatee oolu dhaammanna.
Injifannoo Ummata Oromoof!!Ayyaana FDG 2009 Adelaide South Australia


Faaruu Alaabaa

Oromo walkout from Melese Room

Ethiopia Member of Parliament resigns in disgustSaturday
11.14.2009, 12:13am (GMT)
By Belete Etana Disassa
I am a member of parliament (MP) and deputy chairman of Public Account Standing Committee (PAC) of the House of Peoples' Representatives of Ethiopia, elected as a representative of Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) from Limu Kossa District, Jimma zone, Oromia region.
I want to give my honest and sincere testimony of the conditions currently prevailing in Ethiopia. This testimony is in no way intended to defame the ruling party and its cohorts. The main purpose of this letter is to expose the hidden facts inEthiopia.
Today in Ethiopia there is no democracy, rule of law, respect for human and civil rights. The judiciary system in totally under the control of the Tigray People's Liberation Front (TPLF). There is no justice and independent court proceeding.
If you are an MP, you are duty bound to ask questions. But if you ask questions, you are branded as OLF and you are a terrorist and a criminal. Article 54(5) of the Federal Democratic Republic ofEthiopia (FDRE) Constitution, states that “No member of the House may be prosecuted on account of any vote he cats or opinion he expresses in the House, nor shall any administrative action be taken against any member on such grounds.” But the person who asks the democratic and human rights of the people to be respected is automatically branded as OLF member, and I am one of the victim.
The EPRDF/TPLF regime is simply a dictatorship. It does not respect its own constitution. It murders, detains, tortures and arbitrary arrests innocent citizens. The regime is particularly on a campaign of detaining Oromo nationalists. Human rights abuses are common and a day to day activity of the regime, particularly in Oromia. Authorities imposed the new structures the “Garee” and “Goxii” system to monitor the speech and personal lives of the rural population, to restrict and control the movement of residents. If you oppose the system, you are thrown in prison to stay there for years without appearing before court.
Article 12 (1) and (2) of the FDRE constitution requires transparency and accountability but on the ground the fact is different. In 2008, from the 20 Federal Government Institutions, over 192.5 million birr was detected as deficit (misuse). From this money, the Ministry of Foreign Affairs and the National Electoral Board of Ethiopia account for the biggest share of improperly spent money. Expenditures of 560 million birr by Revenue Authority and 121.9 million birr by the Ethiopian Customs Authority have not been backed up by any document.
The Ethiopian Mapping Agency and Ministry of Mines and Energy billing customers without the proper tariff has been approved by the Council of Ministers. Furthermore, the former Ministry of Infrastructure has collected over 47.2 million birr annual fee with out any approved tariff.
Our finding also reveals that over 226.5 million birr worth of purchase by six institutions were not in accordance with the purchase manual of the government. The National Electoral Board ofEthiopia has paid 98,000 birr to its former head as salary and allowance when the head was not at his position for 27 months.
The National Bank of Ethiopia on the recent gold scam reveals that contrary to the bank procedure, one individual has been supplying gold to the bank without registering. Package that contains the brick of gold has not been properly inspected after it was certified it was gold by the Ethiopian Geological Survey office. The bank has also paid the gold value without properly weighing it and has accepted 38 similar gold bricks that weigh the same and with equal carat levels.
The finding revealed illegal procurements, unlawful payments, spending beyond the allocated budget, and expenditure that could not be accounted for, amounting to more than 2.5 billion Birr. Also the government of improperly borrowing an extra 3.3 billion birr from banks. This borrowing has contributed to the inflation rate in the country.
Corruption remains a serious problem in the country. As to our responsibility to investigate this fact, the response of the government is to disparage and disqualify the activity. On the other hand, the government officials appeared to manipulate the privatization process, state and party owned businesses received preferential access and misuse of public funds.
Such misdeeds and crimes were causing me mental anguish for the last three years. I have been receiving death threats for speaking up against the wanton disregard for the rule of law. My conscience could no longer allow me to continue to be a member of the party, an MP and deputy hairman of PAC of the House. I have chosen to resign from the regime and its rubber stampparliament.

Thursday, November 5, 2009

Ayyaana Irreechaa 2009 Adelaide South AustraliaAyyaanni Irreechaa sadarkaa Addunyaatti kabajame!
(Madda Oduu ABO/MOA/Australia/Adelaide-12 Onkoloolessa 2009) Ayyaanni Irreechaa hundee tokkummaa Ilmaan Oromoo kan ta’e Oromummaa irraa kan madde, mallattoo eenyummaa akka ta’e ibsame.


Ayyaana sadarkaa addunyaa keessaa Australia magaalaa Adelaide keessatti Onkoloolessa 12/2009 kabajamee oole irratti akka ibsametti, Irreechaan jila Oromoon waan duudhaafi eenyummaa isaa ittiin mul’ifatuufi, akka sabaattis ittiin mul’atuudha.


Irreeffattoonni 50 uffannaa Oromoon miidhaganii, mallattoo Irreechaa kan ta’e margaafi keelloo harkatti qabatanii ayyaanicha kabajatan kunneenis Irreechaan madda eenyummaa Oromoo ta’uu agarsiisanii jiru.


Haaluma walfakkaatuun Ayyaanni kun magaalaa Melbourne keessatti illee onkoloolessa 04/2009 sirna oo'aan kabajamuun beekmee jira.

Irreeffattoonni 200 uffannaa Oromoon miidhaganii, mallattoo Irreechaa kan ta’e margaafi keelloo harkatti qabatanii ayyaanicha kabajatan kunneenis Irreechaan madda eenyummaa Oromoo ta’uu agarsiisanii jiru.

Ayyaanni kun yeroo kabajametti, akkuma sirna Irreechaatti Oromoonni bakka addaddaa irraa gara waltajjii Footscray park erga gahanii booda angafaa-quxisuun faaruu “Mareehoo” faarsaa gara Malkaatti qajeelan. Akka Malkaa gahaniinis, mata mataan Irreeffataniiru.

Irreeffannaan booda bariisa kennameen Irreechaan hundee tokkummaa Ilmaan Oromoo kan ta’e Oromummaa irraa kan madde, mallattoo eenyummaa ta’uun hubatamee jira.

Oromoonni aadaafi duudhaa eenyummaa isaaniif quuqamanis ayyaana kana irratti akka ibsanitti, Jilti Irreechaa kan namni biyyaa bahe Waaqa itti kadhatu; naa tolii kadhatuudha. ”Biyyaa baatus Waaqa kee kadhachuu hindhiistu. Yoo jiraatte kan ati waa cufa argattu. Biyya namaa keessatti yoo duutellee fulaa itti awwaalamtu hinqabdu. Kanaaf Waaqayyoon na jiraachisii kadhatta. Kana caalaas fulaa tokkotti dhuftee aadaa kee kabajachuu akka wal-bartu sigodha. Walhubatta jechuudha,” jechuudha.

Akka amantiitti guyyaa Waaqaaf galata itti galfatan ta’u illee, Irreechaan akka aadaatti, golee Kaawoo Oromoo kan ittiin dahalootaa dhalootatti dabarsan gaachana mallattoo eenyummaa ti.
Moa